Ime operacije:

Razvoj prilagodljivih električnih pogonov plovil (akronim PELEPP)

Vodilni partner: Podkrižnik d.o.o.

Partnerji na projektu: LXNAV d.o.o. in REC d.o.o.

Trajanje operacije: od 1.11.2022 do 31.10.2024

Opis:

RRI projekt ponuja alternativni, tih in ekološki način vodnega transporta. V okviru projekta se bo namreč razvilo več sistemov naprednih električnih pogonov za plovila, ki bodo po vzoru elektrifikacije v avtomobilski industriji omogočali visoko stopnjo prilagodljivosti in konfiguracij ter jih bo mogoče vgraditi na vse vrste plovil. Gre za kompleksne integrirane sisteme, pri katerih bo potrebno v skladu s smernicami krožnega gospodarstva razviti oz. nadgraditi tako strojno opremo (pogonske osi, zobniške dvojice, elektronika, baterije in BMS sistemi,…), kot tudi programsko opremo (krmiljenje elektro motorja, krmiljenje baterij, navigacija….). Dodatno se bo glede na smernice modernega vodnega transporta razvilo tudi brezžično povezljivost med sistemom in uporabnikom, vključno s pametnim upravljanje, nadzorom nad parametri sistema, napredno navigacijo, vzdrževanje na daljavo itd. Prednost takšnega pristopa razvoja se kaže v izrazito daljši dobi trajanja izdelka, saj bo sistem zasnov tako, da bo posamezne komponente z lahkoto možno nadgraditi, popraviti in tudi modernizirati, s čimer bo sistem dlje časa koristen in aktualen. Za postopno ločitev gospodarske rasti od neobnovljivih naravnih virov je načrtovana tudi uporaba BIO polimernih materialov, ki bazirajo na osnovi beljakovin, škroba, celuloze, lateksa, itd. ter omogočajo enostavno recikliranje in ponovno rabo. Te materiale se bo uporabilo v komponentah z visokim volumskim deležem, s čimer se bo doseglo znižanje mase. Ker manjša masa sistema pomeni višje hitrosti plovbe in daljši domet, se bo masno optimiziralo tudi baterije, in sicer z uporabo bolj energijsko intenzivne kemije v baterijskih celicah. Ko bo sistem prišel do konca svoje dobe trajanja, se bo večino komponent predelalo za uporabo v sekundarnih izdelkih (npr. baterije z nižjo kapacitivnostjo se bo uporabilo v ročnih orodjih, elektro motorje se bo obnovilo in prodalo dalje…), preostanek sistema pa se bo recikliralo na osnovne materiale. Ta način dojemanja e-mobilnosti s strani kupca nameravamo spodbujati tudi z ustreznimi tržnimi pristopi, npr. popust staro za novo, poceni servisi, monitoring stanja izdelka na daljavo, itd. Rezultat RRI projekta bo tako  visokotehnološki produkt z visoko dodano vrednostjo, ki bo zelo zanimiv za moderne, ekološko osveščene kupce.

Vrednost operacije:

Vrednost sofinanciranja: 200.284,42 €

Vrednost projekta: 661.684,68€

Cilji operacije:

V okviru projekta se bosta razvila in nato tudi ponudila na trgu dva različna električna pogona za plovila, prvi v rangu moči od 10 kW do 15 kW, drugi pa od 15 kW do 30 kW. Sistema bosta zasnovana kot platforma, tako da bosta fleksibilna z možnostjo nadgradenj, omogočala lahko vzdrževanje in zamenjavo komponent. Da se bo znatno prihranilo na masi in posledično tudi na dosegu plovil, bodo v okviru projekta razvite lažje baterijske celice, ki bodo temeljile na NMC tehnologiji. Sistema bosta dizajnersko dovršena, njuno delovanje bo tiho, vožnja hitra in udobna, dodatno novost pa bo predstavljala tudi brezžična povezljivost sistemov in napredna navigacija.

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija – NextGeneration EU«